Category Archives: Navodnjavanje agrikulture

Aqua-TraXX® KONTROLISANOM PROTOKOM(FC) „Kap po kap” traka sa kompenziranim pritiskom za podzemno i nadzemno navodnjavanje Debljina zida ne utiče na parametre navodnjavanja.Kod veće nizbrdice, ili neravni tereni, jako dugačkih redova Aqua-TraXX FC sa kompenziranim pritiskom vam omogućava ravnomerno navodnjavanje (prihranjivanje veštačkim đubrivima,zaštita bilja) Upotreba:  Aqua-TraXX FC traka za navodnjavanje se može koristiti kod svih tih kultura gde jestandardna Traka Aqua-Traxx® opravdan, sa daljim prvobitnim korišćenjem : Ravnomeran izdatak vode pri niz-uzbrdicama Ravnomeran izdatak vode pri dugackim redovima (čak i do 300-400 m), pogledaj tabelu! Karakteristike: • Prva kompenzovana traka ( pokazivač protoka vode X=0,2 )• Jako nisko ( <_0.3% ) kolebanje izdatka vode odnosi se na sva kapajuća tela• Nema zašivanja, stim se traka ne može pocepati• Ekstra jako i fleksibilno izdavanje• Višestruki laserski otvori• Plava linija – garancija kvaliteta, koja je značajna pri montiranju i polaganje trake za navodnjavanje• Telo sa turbolentnim protokom vode• Dve vrste izdatkom vode po…

Read more

Blue Line Classic BlueLine Classic poseduje inovativan dizajn kapaljke koja vam pruža superiorne karakteristike i u najtežim uslovima na terenu. BlueLine Classic pruža odlične performanse, trajnost i ekonomičnost što čini BlueLine Classic najboljim izborom za navodnjavanje višegodišnjih kultura. Karakteristike: Veća otpornost na začepljenja. Zahvaljujući, količina prljavštine koja ulazi u kapaljku je značajno smanjena. Izdignuti ulazi sprečavaju da nataloženi sedimenti na dnu cevi ulaze u kapaljku. unikatnim izdignutim ulazima. Nova patentirana diafragma koja se sama čisti, ispira se tokom rada, zatvara se posle zalivanja i produžava vek trajanja vašeg sistema. Superiorno tačan protok. Toro tehnologija ajkulinih zuba izvanrednu jednakost navodnjavanja veliko poboljšanje koristi dizajn, obezbeðujći potpun turbulentan protok kroz kapaljku koja je nezavisna od zida cevi i pruža izuzetno nizak koaficijent varijacije protoka ( 3%) predstavlja u navodnjavanju kap-po-kap cevima. Moćna kombinacija i čini da traje dugo i u najtežim okolnostima. Kapaljke koja se sama ispira cevi koja se izraðuju od…

Read more

NGE/AL SF NGE ALSamozatvarajuće pečurke za navodnjavanje sa izjednačenim pritiskom Primena: · Izrazito se primenjuje sa trnom za kapljice, pri preciznom zalivanju u hidrokulturnoj proizvodnji Karakteristike: · Viši zatvoreni pritisak· Izjednačeni pritisak· Zahvaljujući specijalnom lavirintnom sistemu protok vode je u obliku vira, tako je sistem otporan na moguća začepljenja, koja se mogu javiti u toku zalivanja.· Smanjivanjem pritiska, samozatvaranjem dobija se tačnija količina rastvorivih mikro- elemenata, koji se dodavaju pri zalivanju. Pored toga pri završetku zalivanja zaustavlja vodu unutar cevi,tako da preostala voda ostaje u cevima. Tehnički podaci: · Protok vode: 2,3,4,8 l/h· Potrebno filtriranje: 115 micron· Izjednačenost pritiska: 1,0-4,0 bar· Pritisak pri otvaranju: 0,8 bar· Pritisak pri zatvaranju: 0,24 bar NGE/AL SF NGE ALSamozatvarajuće pečurke za navodnjavanje sa izjednačenim pritiskom Primena: · Izrazito se primenjuje sa trnom za kapljice, pri preciznom zalivanju u hidrokulturnoj proizvodnji Karakteristike: · Viši zatvoreni pritisak· Izjednačeni pritisak· Zahvaljujući specijalnom lavirintnom sistemu protok vode je…

Read more

Filteri F serije F20/F25/F32/F40/XDsa mrežom od veštačkog materijala/ sa čeličnom mrežom/sa lamelama Primena: · Filteri sa mrežastim uložcima su idealni za filtriranje neorganskih prljavštvina· Lamelarni uložci za filtere su idealni za zadržavanje organskih nečistoća, kada se navodnjavanje vrši iz prirodnih ili veštačkih izvora. Karakteristike: · Lako se čisti· Spoljašnim metričnim navojem se priključuju na mrežu.· Pri čistoj vodi i čistom ulošku maximalan pad pritiska je 0,5 bar.· Nerđajuci čelični ili mrežasti filteri od veštačkog materijala. Tehnički podaci: · Maksimalni radni pritisak: 10 bar.· Izvod sa spoljašnim navojem od 1″, za brzo ispiranje.· Materijal kućišta filtera Nylon 66.· Materijal steznika Nylon 6 za tipove F20/F25/F32/F40 ojačan je sa 30% staklenih vlakana, dok steznik tipa F50 i F75 je izrađen od nerđajućeg čelika.· Ni jedan čelični deo ne dolazi u kontakt sa tekućom vodom.· Spoljašni navoji od 2″ i 3″ su oblaženi sa epoxy smolom. Ugradnja: · Na ulazni deo filtera montirajmo…

Read more

Primena: Primenjuje se u agrokulturni i stočarstvu. Instalira se direktno na glavni vod ili preko bajpasa. Dosatrona pokreće protok vode tako da nije potrebno dodatno napajanje. Protok vode pokreće Dosatron i povlači određeni procenat prihrane direkno iz rezervoara i ubrizgava u vodu za zalivanje. Unutar Dosatrona prihrana se meša i pritisak vode gura rastvor nizvodno. Doza prihrane biće direktno proporcionalna količini vode koja ulazi u Dosatron, bez obzira na promenu pritiska i protoka koji može da se pojavi u glavnom vodu. Dosatron nudi unikatnu tehnologiju ujednačenog i proporcionalnog ubrizgavanja tečnih ili rastopljivih koncentrata u vodu za zalivanje. Prednosti Dosatrona :» Ravnomerno ubacuje brihranu» Ne sadrži električne delove» Nezavisna i tačna» Jednostavna za upotrebu» Jednostavna za instaliranje» Štiti životnu sredinu» Jednostavno za održavanje

Injectori Mazzei injector Primena: · Mazzei injector najprecizniji i najekonomičniji metod ubrizgavanja bilo kojih tečnosti (rastopljenih veštačkih sredstava) u tok vode za navodnjavanje. Karakteristike: · Telo injectora se sastoji od polypropylena i kynora što je dva puta jače od bilo kojih plastičnih materijala:-ugrađeni nepovratni ventil sa kuglicom-ugrađena membrana za razdvajanje kapljica-veliki opseg rada-veća snaga-otpornost na pritisak (15 bar)-nema hemijskih reakcija-velika otpornost na toplotu Funkcionalnost: · Rastvorena tečnost pod pritiskom vode ulazi u komoru injectora, zatim membrana tu tečnost razdvaja u sitne kapljice i daljim tokom ubacuje u sistem za navodnjavanje. Amiad TMB 50L, 250L TMB 50L TMB 250L Izraelski dozer rastvorenih sastojaka AMIAD TMB ravnomerno dodeljuje gotove rastvorene sastojke radi za navodnjavanje. Pumpu za uprskavanje pokreće energija vode za navodnjavanje, tako da se pri procesu pritisak ne smanjuje. Funkcionisanje TMB zasniva se na vezu dve povezane dijafragme.Prva membrana se dodiruju samo sa vodom za navodnjavanje, dok na drugoj voda za…

Read more

10/12