Ubodni kapljači

Ubodni kapljači

NGE/AL SF

NGE AL
Samozatvarajuće pečurke za navodnjavanje sa izjednačenim pritiskom

Primena:

· Izrazito se primenjuje sa trnom za kapljice, pri preciznom zalivanju u hidrokulturnoj proizvodnji


Karakteristike:

· Viši zatvoreni pritisak
· Izjednačeni pritisak
· Zahvaljujući specijalnom lavirintnom sistemu protok vode je u obliku vira, tako je sistem otporan na moguća začepljenja, koja se mogu javiti u toku zalivanja.
· Smanjivanjem pritiska, samozatvaranjem dobija se tačnija količina rastvorivih mikro- elemenata, koji se dodavaju pri zalivanju. Pored toga pri završetku zalivanja zaustavlja vodu unutar cevi,tako da preostala voda ostaje u cevima.


Tehnički podaci:

· Protok vode: 2,3,4,8 l/h
· Potrebno filtriranje: 115 micron
· Izjednačenost pritiska: 1,0-4,0 bar
· Pritisak pri otvaranju: 0,8 bar
· Pritisak pri zatvaranju: 0,24 bar

NGE/AL SF

NGE AL
Samozatvarajuće pečurke za navodnjavanje sa izjednačenim pritiskom

Primena:

· Izrazito se primenjuje sa trnom za kapljice, pri preciznom zalivanju u hidrokulturnoj proizvodnji


Karakteristike:

· Viši zatvoreni pritisak
· Izjednačeni pritisak
· Zahvaljujući specijalnom lavirintnom sistemu protok vode je u obliku vira, tako je sistem otporan na moguća začepljenja, koja se mogu javiti u toku zalivanja.
· Smanjivanjem pritiska, samozatvaranjem dobija se tačnija količina rastvorivih mikro- elemenata, koji se dodavaju pri zalivanju. Pored toga pri završetku zalivanja zaustavlja vodu unutar cevi,tako da preostala voda ostaje u cevima.


Tehnički podaci:

· Protok vode: 2,3,4,8 l/h
· Potrebno filtriranje: 115 micron
· Izjednačenost pritiska: 1,0-4,0 bar
· Pritisak pri otvaranju: 0,8 bar
· Pritisak pri zatvaranju: 0,24 bar

NGE SF
Kapajuća pečurka sa samočišćenjem i kompenzatorom pritiska

Primena:

· Primenjuje se pri zalivanju saksijskog cveća za tačno i precizno zalivanje


Karakteristike:

· Pri smanjenju pritiska dobijamo ispiranje, samočišćenje
· Izjednačenost pritiska
· Otpornost na spoljne uticaje
· Zahvaljujući lavirintnom sistemu i turbolentnom protoku otporno je na začepljenja


Tehnički podaci:

· Protok vode: 2,4,8 l/h
· Potrebno filtriranje: 120 micron
· Izjednačenost pritiska: 0,7-4,0 bar

Trnovi i razdelnici
Za NGE AL/SF/Turbo Plus kapajuće pečurke za navodnavanje

Primena:

NGE AL kapajućim pečurkama za navodnjavanje dodaju se trnovi, razdelnici pri zalivanju u staklenicima, proizvodnji četinara i različitih kultura biljaka koji se proizvode u kontejnerima. Idealno rešenje, korišćenje primenjivanje na svim mestima, gde je pri zalivanju potrebna tačna količina vode.


Karakteristike:

Pečurkama se dodaje jedna razdelnica, zatim mikrocevčice i na kraju cevčicama se dodaju kapajuci trnovi. Razdelnica može biti dvosmerna, četvorosmerna a pri potrebi može se priključiti i jednosmerna razdelnica. Mikrocevčica je 3×5 mm i pravi se od laganog polietilena. Kapajući trnovi u unutrašnjosti sadrže lavirintne sistem koji doprinose turbulentnosti protoka vode, s tim mogućnosti začepljenja su svedena na minimalno. Izrađuju se ravni trnovi i trnovi pod uglom od 90°. Nudimo vam i gotove sisteme, a u zavisnosti od upotrebe, moguće je montiranje po potrebi.
· Jednostrani priključak +60cm cevi + i jedan kom. ravni trn
· Dvostrani priključak +60cm cevi + 2 kom. ravni trn
· Četvorostrani priključak +60cm cevi + 4 kom. ravni trn
· Jednostrani priključak +80cm cevi + 1 kom. ravni trn
· Dvostrani priključak +80cm cevi + 2 kom ravni trn
· Četvorostrani priključak +80cm cevi + 4 kom ravni trn

Turbo Plus

Primena:

Turbo plus je emiter sa kompenzacijom pritiska. Idealan je za
navodnjavanje u teškim topografskim uslovima. Telo može da se
rasklopi i lako da se pregleda ili očisti.


Karakteristike:

• Dizajn sa kompenzacijom pritiska
• Dostupan sa tri različita protoka
• Telo može da se razdvoji
• Direktno se instalira na okiten
• Kodirani bojom :
– 2.0 l/h Plava
– 4.0 l/h Crna
– 8.0 l/h Crvena

Euro-Plus
Kapajuće pečurke sa kompenzatorima pritiska

Primena:

· Pečurka za izpuštanje vode,daje dobre rezultate zalivanja na strmim terenima, čak i kada su vodovi dugačko povezani.
· Koristi se kod zalivanja vinograda, rasadi voća, četinara i sl.


Karakteristike:

· Mogući izdaci vode: 2; 4; 8 l/h
· Pečurka sa kompenzatorom pritiska, obezbeđuje ravnomeran protok i ravnomernu količinu ispusne vode pri raznim pritiscima.
· Zahvaljujući samočišćenju, širini i turbolentnosti lavirintnog sistema, sebi pruža veću zaštitu od začepljenja
· Lako se rasklapa i čisti


Tehnički podaci:

· Preporučeni radni pritisci su:1,0-4,0 bar
· Montira se sadodatkom od četri milimetara prečnika.
· sa mikrocevčicom preènika 4,7 mm