Filteri

Filteri

Filteri F serije

F20/F25/F32/F40/XD
sa mrežom od veštačkog materijala
/ sa čeličnom mrežom/sa lamelama

Primena:

· Filteri sa mrežastim uložcima su idealni za filtriranje neorganskih prljavštvina
· Lamelarni uložci za filtere su idealni za zadržavanje organskih nečistoća, kada se navodnjavanje vrši iz prirodnih ili veštačkih izvora.


Karakteristike:

· Lako se čisti
· Spoljašnim metričnim navojem se priključuju na mrežu.
· Pri čistoj vodi i čistom ulošku maximalan pad pritiska je 0,5 bar.
· Nerđajuci čelični ili mrežasti filteri od veštačkog materijala.


Tehnički podaci:

· Maksimalni radni pritisak: 10 bar.
· Izvod sa spoljašnim navojem od 1″, za brzo ispiranje.
· Materijal kućišta filtera Nylon 66.
· Materijal steznika Nylon 6 za tipove F20/F25/F32/F40 ojačan je sa 30% staklenih vlakana, dok steznik tipa F50 i F75 je izrađen od nerđajućeg čelika.
· Ni jedan čelični deo ne dolazi u kontakt sa tekućom vodom.
· Spoljašni navoji od 2″ i 3″ su oblaženi sa epoxy smolom.


Ugradnja:

· Na ulazni deo filtera montirajmo ventil radi lakšeg filtriranja.
· Filter tipa XD uvek montirajmo u položaj.
· Oznaka strelice na filteru pokazuje pravac toka vode120.

ASA 100

Organski filter sa duplom komorom od čelika

Primena:

· Za filtriranje velikih količina vode iz bunara, bazena, prirodnih i veštačkih jezera.
· Prečišćavanje vode za navodnjavanje: trakama, kapajućim cevima, mikrorasprskivačima itd.


Karakteristike:

· Pri funkciji obe komore omogućuje ispiranje, bez prekida navodnjavanja.
· Moguće je automatsko i ručno ispiranje.
· Otvori za proveru omogućuju dalje produživanje komorama.


Tehnički podaci:

· Silicium-dioxid(pesak) filter 0,3-1,2 mm prečnika zrnaca.
· Max radni pritisak: 10 bar ( 2″ i 3″ modeli) ili 8 bar (4″).
· Unutrašnjim metričkim navojem (2″ i 3″) spoje sa mrežom.
· Obodnim priključivanjem.
· Kućište od nepoxygenta nerđajuceg čelika.

Promene automata ASA 100 su opremljena sa Flush-O-Matic upravljačem, koje omogućuju sledeća podešavanja:

· Samoispriranjem pri promenama pritisaka ( Pri jednakoj izabranoj razlici pritiska filter čisti samog sebe)
· Samoispiranje pri osnovi vremenskog intervala ( ispiranje se vrši pri izabranoj razlici pritiska)
· Izabrano vreme samoispiranja
· Manualno pokretanje i zaustavljanje
· 220 Vac/ 50 Hz / max 0,83 Amp

Filcom

Automatika za ispiranje filtera