Spoljne folije

Za cenu pitati preko telefona ili preko e-maila.

Skinite vrste folija koje prodajemo:

Proizvođači:

Oznaka folije Karakteristike

V2E – UV+IR+AB+EVA+AF

Spoljašnja folija
Od početka korišćenja 24 meseca
Debljina 130 mikrona

V3E – UV+IR+AB+EVA+AF

Spoljašnja folija
Od početka korišćenja 36 meseci
Debljina 150 mikrona

V3E – UV+IR+AB+EVA+AF

Spoljašnja folija
Od početka korišćenja 36 meseci
Debljina 180 mikrona

TVK Folije za plastenike

Oznake za raspoznavanje Helioplast folije:

Slova koja označavaju područje korišćenja
S – folije za plastenike
T – folije z apokrivanje zemlje
Q – folije za silažu

Tipske oznake Karakteristike Područje upotrebe

S1N

S2N

S3N

Natur boja, jedna ili dvogodišnja UV stabilizirana, izuzteno dobra svetlosna propusljivost. Sa 2 i 3 godine UV stabilizovane folije postepeno su pojačane za korišćenja hemijskih zaštita.

U folijama za plastenike. Kod dve trogodišnje folije, posle dve godine smanjuje se svetlosna propustljivost od 15-20%. U istom procentu smanjuje se prinos u zimskom periodu kod kultura, koja zahtevaju svetlost 1 3.

S1NC

S2NC

Natur boja, jedna ili dvogodišnja UV stabilizirana, izuzteno dobra svetlosna propusljivost. Sa 1 i 2 godine, troslojne, sa dodatkom protiv kapljanja.

U folijama za plastenike. Koriste se za uzgoj kultura koja su osetljive na kapljanje i glivična oboljenja.

S1F

S2F

Crne boje. Jedno ili dvogodišnja. Ne propušta sunčeve zrake.

Koriste se u specialnim plastenicima za gajenje pečuraka kao i za uzgoj živine (ćuraka, gusaka, fazana itd.) i za podlogu bazena za vodu.

S1FW

S2FW

Jedna strana crna, druga bela. Jedno ili dvogodišnja. UV stabilizirana, ne propušta sunčeve zrake.

Koriste se u specialnim plastenicima za gajenje pečuraka kao i za uzgoj živine (ćuraka, gusaka, fazana itd.) i za podlogu bazena za vodu. Spoljni beli sloj odbija sunčeve zrake zato je temperatura niža u plasteniku nego kod crne folije.