Stretch folije

Za cenu pitati preko telefona ili preko e-maila.

Skinite vrste folija koje prodajemo:

Agristretch 5K petoslojna streč folija za umotavanje bala

Uputstvo za pravilnu upotrebu proizvoda

• Hvala vam što ste izabrali Agristretch 5K strec foliju. Sada posedujete foliju koja zahteva neko predhodno znanje da bi je pravilno koristili i dobili tražene rezultate.
• Vaše bale su vredne, ali vrednost cete sacuvati jedino ako ih izolujete pravilno.Posle mnogo godina iskustva koje smo stekli pomaganjem stocarima, razvili smo listu korisnih saveta koji moraju da se poštuju da bi ste dobili savršenu silažu.
• Pre svega, ako dobijete oštecenu paletu ili oštecenu rolnu, nemojte ih koristiti. Prijavite problem vašem distributeru u roku od dve nedelje i oštecene rolne ce biti zamenjene.
• Pre upotrebe, folija mora da se cuva na suvom mestu u kartonskoj kutiji, zašticeno od sunca i izvora toplote. Strec folija je „ živi“ proizvod koji se menja i prilagodjava tokom vremena. Ako se folija ne cuva propisno, izgubice na kvalitetu. Idealna temperatura cuvanja je od 15 – 20 stepeni C.
• Rolne moraju da se iskoriste u roku od 2 godine od datuma kupovine.
• Ove rolne moraju da se cuvaju da se ne oštete, posebno treba da se cuvaju ivice, jer ako se oštete folija ce se cepati prilikom umotavanja bala.
• Izbegavajte kontakt folije i bala sa bilo kojim hemijskim proizvodom (npr.: Pesticidi, herbicidi, veštacka djubriva, amonijak, hlor, mineralna ulja, proizvodi na bazi bakra, celika itd) Ove hemikalije ce ubrzati prirodno raspadanje folije.
• Izbegavajte da ostavljate rolne izložene suncu, dok se nalaze na mašini za motanje bala.
• Izbegavajte motanje bala na visokim temperaturama. Preporucuje se da se bale umotavaju na temperaturi ispod 35 stepeni C i u hladu ako je moguce.

Primena

• Ne motajte po kiši jer ce se smanjiti izolacija izmedju slojeva.
• Bale treba da su simetricne, iste velicine i dobro kompresovane da su stabilne i da sadrže što manje vazduha. Kod bala koje nisu simetrice, folija se na nekim mestima previše isteže i ne postiže se pravino preklapanje folije, što može da omoguci vazduhu da se probije.
• Koristite mreže od polietilena ili polipropilena za baliranje. Ako se koristi mreža sa drugim aditivima, može da dodje do bržeg raspadanja folije.
• Postarajte se da je motalica ispravna i pravilno održavana.
• Valjak na motalici mora da se postavi horizontalno od bala na istoj visini kao i centar bala. (slika 1.)
• Postavite strec foliju na valjak tako da unutrašnja strana folije bude u kontaktu sa balom, pošto je ova strana folije lelpljivija.
• Za okrugle bale istegnite foliju izmedju 55% i 70% maksimalno. (slika 2.)
• Proverite nivo rastezanja folije tako što cete oznaciti dve horizontalne linije na 10cm jedna od druge. Kada se folija odmota na bal, pronadjite markere i izmerite rastojanje izmedju njih. Ako je razmak izmedju markera 15.5cm to znaci da je folija istegljena 55% a ako je razmak 17cm onda je folija istegljena 70%. Ako je razmak veci od 17cm to znaci da je folija previše istegnuta. Ako je folija previše istegljena nemojte nastaviti umotavanje. Ako nastavite sa motanjem folija nece pravino da se preklapa što ce omoguciti vazduhu da se probije.
Bale mogu da se umotaju sa maksimalno 4 sloja folije, ali mi preporucujemo da se koristi 6 sloja na celoj površini. (slika 3.). Da postigli ovo koristite sistem 2+2+2 sto je =6 kompletna kruga oko bala sa preklapanjem od 50% (slika 4.) Korišcenje 6 sloja folije pruža optimalnu zaštitu i višestruko povecava kvalitet silaže. Za bale pravougaonog oblika uvek se koristi minimalno 6 sloja folije, ali se 8 sloja preporucuje kada se bale skladište duže od 6 meseci ili kada se umotava silaža sa visokom koncentracijom suvog materijala.
• Postarajte se da kraj folije ne visi sa umotanog bala. Neki operateri ostavljaju foliju da visi sa umotanog bala i dužine od 1 metra.
• Veoma je važno sa se proces umotavanja obavi blizu mesta skladištenja da bi se izbegla nepotrebna pomeranja bala. Ako se bale pomeraju vazduh može da se probije u silažu.
• Okrugle bale koje imaju visoku koncetraciju suvog materijala mogu da se lageruju na visini od tri reda. U suprotnom, bale koje imaju nisku koncentraciju suvog materijala, moraju da se skladište samo u jednom redu da se ne bi deformisale od težine bala koje su na vrhu i dozvolili da vazduh prodre u silažu.
• Gde god je moguce preporucujemo da se bale skladište vertikalno. Skladištenje bala na ovaj nacin smanjuje potencijalnu opasnost oštecenja folije. ( slika 5.)
• Folija je tretirana U.V. aditivima da bi se obezbedilo 12 meseci na otvorenom prostoru uz uslov da su svi prethodni saveti poštovani.
• Redovno proveravajte bale i odstranite nastala oštecenja. Oštecenja treba da se zalepe polietilenskom trakom da bi sprecili prodiranje vazduha. ( ne koristite providnu traku).

Pošto postoji puno faktora koji uticu na krajnji proizvod, kvalitet silaže je van kontrole proizvodjaca i trgovca folije. Zahtev za zamenu folije usled gubitka kvaliteta silaže se nece uvažiti. Takodje, ako se ne prate priložena uputstva o pravilnoj upotrebi folije odricemo se svake odgovornosti.