Kap po kap trake za neravne terene

Kap po kap trake za neravne terene

Aqua-TraXX® KONTROLISANOM PROTOKOM(FC)

„Kap po kap” traka sa kompenziranim pritiskom za podzemno i nadzemno navodnjavanje

Debljina zida ne utiče na parametre navodnjavanja.Kod veće nizbrdice, ili neravni tereni, jako dugačkih redova Aqua-TraXX FC sa kompenziranim pritiskom vam omogućava ravnomerno navodnjavanje (prihranjivanje veštačkim đubrivima,zaštita bilja)

Upotreba:

 Aqua-TraXX FC traka za navodnjavanje se može koristiti kod svih tih kultura gde je
standardna Traka Aqua-Traxx® opravdan, sa daljim prvobitnim korišćenjem :

  • Ravnomeran izdatak vode pri niz-uzbrdicama
  • Ravnomeran izdatak vode pri dugackim redovima (čak i do 300-400 m), pogledaj tabelu!

Karakteristike:

• Prva kompenzovana traka ( pokazivač protoka vode X=0,2 )
• Jako nisko ( <_0.3% ) kolebanje izdatka vode odnosi se na sva kapajuća tela
• Nema zašivanja, stim se traka ne može pocepati
• Ekstra jako i fleksibilno izdavanje
• Višestruki laserski otvori
• Plava linija – garancija kvaliteta, koja je značajna pri montiranju i polaganje trake za navodnjavanje
• Telo sa turbolentnim protokom vode
• Dve vrste izdatkom vode po kapaljci ( 0.76 l/h ,1.02 l/h )


Postavljanje:

• Kod postavljanja u svakom slučaju duple plave linije moraju biti postavljene na gore
• Traka Aqua-TraXX FC se može jednostavno postaviti na površinu, moguće je postavljanje ispod površine zemlje, čak i postavljanje ispod folija.
• Tokom postavljanja traka se ne sme preseći, probušiti, protezati ili na bilo koji drugi način oštetiti.
• Ukoliko u tlu zemljišta, gde se postavlja traka žive takve štetočine koje svojim žvakanjem, ili na bilo koji drugi način mogu oštetiti traku, preporučuje se dezinfikacija tla.
• Radi smanjenja i izbegavanja od začepljenja, sistem pre montiranja treba temeljno ispirati i to glavne i sporedne vodove.
• Ako se traka pokriva ili se montira ispod tla, sistem treba da bude funkcionalan i da bude pod pritiskom 24 časa iz razloga, da se izbegne pritisak tla i ne zaustavi protok vode.
• Pri doziranju, isključivo se preporučuje doziranje takvih mineralnih đubriva, koje se lako rastvaraju u vodi. Posle svakog takvog postupka, preporučuje se ispiranje celog sistema.
• Minimalno neophodno filtriranje je 200Mesh ( 74 mikron)

* EU(%) = Ujednačena izdašnost vode u procentima (izmeðu početka i kraja trake. Iznad 85% je prihvatljivo, prema testovima Aqua traxx FC, izmerene vrednosti su 90, 92 i 94% ujednačenosti navodnjavanja).