Category Archives: Kap po kap za agrikulturu

Aqua-TraXX® KONTROLISANOM PROTOKOM(FC) „Kap po kap” traka sa kompenziranim pritiskom za podzemno i nadzemno navodnjavanje Debljina zida ne utiče na parametre navodnjavanja.Kod veće nizbrdice, ili neravni tereni, jako dugačkih redova Aqua-TraXX FC sa kompenziranim pritiskom vam omogućava ravnomerno navodnjavanje (prihranjivanje veštačkim đubrivima,zaštita bilja) Upotreba:  Aqua-TraXX FC traka za navodnjavanje se može koristiti kod svih tih kultura gde jestandardna Traka Aqua-Traxx® opravdan, sa daljim prvobitnim korišćenjem : Ravnomeran izdatak vode pri niz-uzbrdicama Ravnomeran izdatak vode pri dugackim redovima (čak i do 300-400 m), pogledaj tabelu! Karakteristike: • Prva kompenzovana traka ( pokazivač protoka vode X=0,2 )• Jako nisko ( <_0.3% ) kolebanje izdatka vode odnosi se na sva kapajuća tela• Nema zašivanja, stim se traka ne može pocepati• Ekstra jako i fleksibilno izdavanje• Višestruki laserski otvori• Plava linija – garancija kvaliteta, koja je značajna pri montiranju i polaganje trake za navodnjavanje• Telo sa turbolentnim protokom vode• Dve vrste izdatkom vode po…

Read more

Blue Line Classic BlueLine Classic poseduje inovativan dizajn kapaljke koja vam pruža superiorne karakteristike i u najtežim uslovima na terenu. BlueLine Classic pruža odlične performanse, trajnost i ekonomičnost što čini BlueLine Classic najboljim izborom za navodnjavanje višegodišnjih kultura. Karakteristike: Veća otpornost na začepljenja. Zahvaljujući, količina prljavštine koja ulazi u kapaljku je značajno smanjena. Izdignuti ulazi sprečavaju da nataloženi sedimenti na dnu cevi ulaze u kapaljku. unikatnim izdignutim ulazima. Nova patentirana diafragma koja se sama čisti, ispira se tokom rada, zatvara se posle zalivanja i produžava vek trajanja vašeg sistema. Superiorno tačan protok. Toro tehnologija ajkulinih zuba izvanrednu jednakost navodnjavanja veliko poboljšanje koristi dizajn, obezbeðujći potpun turbulentan protok kroz kapaljku koja je nezavisna od zida cevi i pruža izuzetno nizak koaficijent varijacije protoka ( 3%) predstavlja u navodnjavanju kap-po-kap cevima. Moćna kombinacija i čini da traje dugo i u najtežim okolnostima. Kapaljke koja se sama ispira cevi koja se izraðuju od…

Read more

4/4