MP rotori

MP rotori

Irritrol Rotirajuća Dizna

Male dizne sa velikim ciljem: štednja vode.
Nova Irritrol Rotirajuća Dizna je kreirana da efikasno i ujednačeno zaliva vaš travnjak. Zahval jujući inovativnom unutrašnjem mehanizmu, voda se distribuira polako i ujednačeno.

Irritrol Rotirajuće Dizne:

  • Precizno
  • Efikasno
  • Praktično

MP Rotori

Poseduje unikatnu karakteristiku prskanja sa više mlaza istovremeno. Zahvaljujući ovoj osobini, MP Rotator je revulucionaran proizvod, različit od svih drugih proizvoda u oblasti zalivanja zelenih površina. MP Rotator je veoma pouzdan jer se sastoji samo od jednog pokretnog dela. Odgovara svim konvencionalnim pop-up telima i adapterima za žbunaste biljke, pretvarajući ih u rasprskivače visokih performansi i ujednačenog zalivanja bez obzira na podešavanje ugla ili radiusa prskanja. MP Rotator je idealan za nove sisteme zbog svoje fleksibilnosti (radius od 2,5m do 9,1m). Takodje je perfektan za obnovu starih sistema jer može da se reši problem niskog pritiska i nejednakog zalivanja. Da bi uštedeli vodu, rešili probleme i jednostavno bolje zalivali zelene površine promenite stare dizne za MP Rotatore.

Karakteristike:

•  Više mlaza za jednako zalivanje
• Mala količina padavine  sprečava  slivanje    vode sa terena
• Domet  zalivanja od  2,5m  do  9,1m povezuje statične i rotariajuće rasprskivače
• Jedina prskalica kod koje se ne menja jenakost zalivanja prilikom promene radijusa
•  Radni pritisak od1,7 do 3,7 bara
•  Količina padavine od 9,1 do 13mm
•  Jednako zalivanje u vetrovitim uslovima
• Mali  protok  prskalice  omogućava  postavljanje  cevi manjih prečnika ili postavljanje više prskalica u jednoj zoni
• Dug vek trajanja zahvaljujući jedinom pokretnom delu u prskalici

Prednosti u odnosu na rotor prskalice:

• Količina padavine je bolja u blizini prskalice
• Jednako zalivanje sa smanjenim radijusom
• Količina padavine je uvek ujednačena

MP 1000

MP 2000

MP 3000

MP Ugaoni

MP Ugaoni Rotator je dizajniran za pravilno zalivanje uskih uglova koji ne mogu da se zalivaju običnim prskalicama. Ugao zalivanja može da se podešava od 45° do 105° pri čemu se jednako zalivanje zadržava. MP Ugaoni Rotator može da se kombinuje sa ostalim MP Rotatorima u istoj zoni.