Dodaci za parkovsko navodnjavanje

Dodaci za parkovsko navodnjavanje

Ispusni ventil

– Opruga automatski otvara ventil kada pritisak padne ispod 0,2 bara
– Koristi se za ispuštanje vode iz sistema posle navodnjavanja

Lakat za Blue Flex Hose

Karakteristike:

– 1/2” i 3/4” SP navoj
– Direktno uvijanje creva u lakat bez teflona i sličnih izolatora
– Dizajn od 90 stepeni radi lakšeg instaliranja
– Maksimalni radni pritisak : 7 bara
– Koristi se sa “Blue Flex Hose” crevom

Blue Flex Hose

– Polietilen male gustine
– Maksimalni radni pritisak : 5,5 bar pri 35°C
– Dužina kotura : 30 metara
– Unutrašnji presek cevi : 12,5 mm.
– Minimalna debljina zida : 2,4 mm
– Mali upakovani koturovi
– Odgovara fitinzima : Olson E-Z-Ell, Dura, Toro, Rain Bird i mnogim drugima
– Koturovi su tako motani da se odmotavaju sa unutrašnje strane.

Regulator pritiska

Primena:

Regulator pritiska se koristi u sistemima u kojima se zahteva mali protok i nizak pritisak i gde je pritisak napajanja promenljiv. Idealan za kapljajuće sisteme navodnjavanja.

Šahtovi

Karakteristike:

Šahtovi obezbedjuju adekvatnu zaštitu i odgovarajuće kutije za ventile i druge instrumente koji treba da se zakopaju i zahtevaju lako i sigurno nadgledanje. Šahtovi su od crne plastike i imaju zeleni poklopac.

Kišni senzori

Karakteristike:

Prekida zalivanje za vreme  kišnih padavina. Tačka isključenja može da se podesi od 3 od 25 mm akumliranih padavina. Lako može da se pričvrsti za oluk ili za PVC cev od 3/4” (20 mm). Adapter za produžavanje pruža odgovarajuću daljinu od oluka. Jednostavno povezivanje sa svim novim i starijim sistemima za kontrolu prskalica.