Dodaci za navodnjavanje agrikulture

Dodaci za navodnjavanje agrikulture

Regulator pritiska

Primena:

Regulator pritiska se koristi u sistemima u kojima se zahteva
mali protok i nizak pritisak i gde je pritisak napajanja
promenljiv. Idealan za kapljajuće sisteme navodnjavanja.

Karakteristike:

• Telo je od visokokvalitetnog veštačkog materijala,
za ekstra sigurnost
• Spoj membrane i ventila je konstruisan
od DuPont ZYTEL-a za duži vek trajanja
i neprekidan rad.
• Silikonski O-prstenovi za smanjenje
gubitka pritiska
• Povratne opruge od nerdjaju
ćeg čelika

K o d:
IT-VRR2020151 Podešen regulator pritiska

Šahtovi

Karakteristike:

Šahtovi obezbeđuju adekvatnu zaštitu i odgovarajuæe kutije za ventile i druge instrumente koji treba da se zakopaju i zahtevaju lako i sigurno nadgledanje.
Šahtovi su od crne plastike i imaju zeleni poklopac.

K o d:

IT-VPX 0070 Mini model
IT-VPX 11001 Large model
IT-VPX 14191 Standard model
IT-VPX 12201 Jumbo model

Vodootporni konektor

Primena:
Da povežete vaše električne ventile sa kontrolerima ili sa Irricod sistemima.

Karakteristike:

• Vodootporan spoj
• Radna temperature : 105°C maksimum
• Vodootporna spojnica nalazi se u klemni (crvenoj ili žutoj)
da fiksira provodnike. klemna se nalazi u plastičnoj cevi gelom
za izoliranje da osigura vodootpornu konekciju

Tehnički podaci:
• Žute klemne : 2 – 6 mm2
• Crvene klemne : 5 – 10 mm2
•Odgovara električnim konekcijama do 30 V

K o d:
IT-VCCR Crvena klemna : 5 – 10 mm2, max napon 30 V
IT-VCCY Žuta klemna : 2 – 6 mm2, max napon 30 V
IT-VCCDB Plastična cev sa izolirajućim gelom za crvenu klemnu
IT-VCCDB1 Plastična cev sa izolirajućim gelom za žutu klemnu

Blue Flex Hose

Karakteristike:

 

• Polietelin male gustine
• Maksimalni radni pritisak : 5,5 bar pri 35°C
• Dužina kotura : 30 metara
• Unutrašnji presek cevi : 12,5 mm.
• Minimalna debljina zida : 2,4 mm
• Mali upakovani koturovi
• Odgovara fitinzima : Olson E-Z-Ell, Dura,
Toro, Rain Bird i mnogim drugima
• Koturovi su tako motani da se odmotavaju
sa unutrašnje strane

K o d:
EHD1295-010

Lakat za Blue Flex-Hose

Karakteristike:

• 1/2” ili 3/4” UN navoj
• Automatsko uvijanje gumenog creva u lakat bez teflona is sl.
• 90° radi lakšeg instaliranja
• Maksimalni radni pritisak 7 bara
• Koristiti sa Super blue fleksibinim gumenim crevom

K o d:
IT-FEM1515 1/2” UN lakat sa navojem
IT-FEM2015 3/4” UN lakat sa navojem

Nepovratni ventil

Karakteristike:

• HS nepovratni ventil produžuje život sistema smanjujući
negativne efekte vodenih udara i takođe je koristan za
instalaciju na neravnim terenima
• Odgovara svim izdizanim visinama : 7.5, 10, 15 i 30 cm

Tehnički podaci:
• Žute klemne : 2 – 6 mm2
• Crvene klemne : 5 – 10 mm2
•Odgovara električnim konekcijama do 30 V

K o d:
IT-VCCR Crvena klemna : 5 – 10 mm2, max napon 30 V
IT-VCCY Žuta klemna : 2 – 6 mm2, max napon 30 V
IT-VCCDB Plastična cev sa izolirajućim gelom za crvenu klemnu
IT-VCCDB1 Plastična cev sa izolirajućim gelom za žutu klemnu

Swing Joint

Karakteristike:

• Za lako i brzo instaliranje sistema za navodnjavanje
• Najznačajnije za perfektno podešavanje visine prskalice
• Odlično za velike projekte
• Telo je od izdržljivor PVC-a
• Rotaciije od 360° u tri pravca
• Maksimalni radni pritisak : 13,6 bar pri 22°C
• Izolacija garantovana sa O-prsten dihtungom

K o d:
IT-TPK025 1” Swivel riser
IT-TPK040 1 1/2” Swivel riser

Ispusni ventil

Pruža nam sigurnost protiv zamrzavanja cevovoda i prskalice.

Karakteristike:

• Opruga automatski otvara ventil kada
pritisak padne ispod 0,2 bara
• Koristi se za ispuštanje vode iz sistema nakon što je zalivanje
završeno

K o d:
IT-VAD0150 1/2″ Bronzani ispusni ventil
IT-VPD0150 1/2″ Plastični ispusni ventil

Hidranti

Koristi se sa prskalicama. Jednostavno pričvrstiti prskalicu za produžetak i odseći odgovarajuću visinu.

K o d:
IT-TPR1515-1 1/2″ x 1/2″ hidrant
IT-TPR1520-1 3/4″ x 1/2″ reducir hidranta
IT-TPR2020-1 3/4″ x 3/4″ hidrant
IT-TPR1520-1 3/4″ x 1/2″ hidrant

Irri-Smart

Karakteristike:

Prekida zalivanje dok pada kiša. Tačka isključenja može da se podesi od 3 od 25 mm akumliranih padavina. Lako može da se pričvrsti za oluk ili za PVC cev od 3/4” (20 mm). Adapter za produžavanje pruža odgovarajuću daljinu od oluka. Jednostavno povezivanje sa svim novim i postojećim sistemima za kontrolu prskalica.

Tehnički podaci:

• Prekida strujno kolo od kontrolora do delova bez senzora
• Obezbeđeni dodaci za montiranje
• Lako priključenje na sve Irritrol kontrolore
• Može da se priključiti i na kontrolore koji nisu Irritekove a
imaju zajednički provodnik do ventila

K o d:
RS500-1 Irritrol kišni senzor (rain)-opseg 7,6m

Kišni senzor – bežični

RS1000/RFS1000 – bežični

Karakteristike:

• Unapređuje komunikaciju i osigurava prenošenje signala
• U potpunosti podešavajuća tačka isključenja od 3 do 25 mm akumliranih padavina
• Može da se poveže sa skoro svim kontrolorima
• Domet od 91,4 metara nudi skoro bezgranične mogućnosti instaliranja
• Lako, konsruktivno i jednodelno telo ne zahteva specijalan alat za montiranje. Quick-Clip držač uključen
• Vizualno stanje senzora i indikatori upozorenja omogućavaju siguran rad senzora
• Pokazivač jačine signala obezbeđuje ispravnu instalaciju, komunikaciju i dobar signal
• Smart Bypass za lako premošćavanje sistema – sensor se automatski uključuje pri sledećem aktiviranju
• Klizno-zatvarajući poklopac štiti prijemnik od prirodnih elemenata
• Baterije traju pet godina
RFS1000 –Bežični (kiša i mraz)
• Kišni i mrazni sensor integrisan u jednom uređaju
• Digitalna i veoma precizna tačka aktiviranja ( 5°C )
RS500 –Žični model
• U potpunosti podešavajuća tačka isključenja od 3 do 25 mm akumliranih padavina
• Može da se poveže sa skoro svim kontrolerima koji rade na naizmeničnu struju
• 7,6m provodnik (beli, UV-stabilan) za instalaciju čini fleksibilnom
Radne karakteristike:
• Tip senzora : hiposkopski diskovi industijskog standarda
• Osetljivost na padavine : podešavajuće od 3-25mm
• Radna temperature : od -29°C do 49°C
• Kućište je od UV-stabilnog polimera
• Karakteristike za bežične modele :
• Domet : do 91,4 m (u idealnim uslovima)
• Baterije : Dve CR2032 3 V