Zaštitne mreže za mlade voćke

Zaštitne mreže za mlade voćke

Rukavac

Opis:

Zaštitne mreže za sadnice RUKAVAC – Koristi se za sadnice koje još nemaju grane , i za vinove loze. Čuva mlada stabla i groždje od zečeva, košuta i glodara kroz mrežnu strukturu . Omogućava potpuno vetrenje stabla i njen nesmetan razvoj, omogućava hemijsku zaštitu prskanjem. Seče se na potrebnu – odgovarajuću dužinu, navuče se na stablo. Porebno je pričvrstiti sa kanapom.

Šifra Prečnik Dužina Okno Boja
1FV14
Ø 25 cm
100 m
8x8 mm
crna

Spirala

Opis:

Zaštitne mreže za sadnice-SPIRALA. Jaka plastična mreža-livena. Koristi se za sadnice koje već imaju grane. Čuva mlada stabla i groždje od zečeva, košuta i glodara kroz mrežnu strukturu . Omogućava potpuno vetrenje stabla i njen nesmetan razvoj, omogućava hemijsku zaštitu prskanjem, lako se postavlja, više puta se koristi (premešta se na novije sadnice). Vek trajanja je 7 godina.

Šifra Visina Prečnik Boja Pakovanje
1FVS55.
0,55 m
Ø 6 cm
crna
200 kom
1FVS80.
0,80 m
Ø 6 cm
crna
200 kom
1FVS110.
1,10 m
Ø 6 cm
crna
200 kom